Skip to main content

Tel.: 504 091 797. Godziny pracy: pn - pt 7:00-17:00, sobota i niedziela: nieczynne

Leczenie drzew

Leczenie drzew

Firma P.P.H.U. Las i Ogród świadczy usługi w zakresie leczenie drzew i krzewów.

Roślina choruje, gdy jednocześnie wystąpią trzy czynniki: odpowiednia roślina żywicielska, właściwy szkodnik i lub grzyb oraz określone warunki środowiskowe. Zatem, znając dobrze te trzy czynniki, możemy zapobiec chorobie bądź z odpowiednim wyprzedzeniem wdrożyć strategię jej zwalczenia. Dla postawienia diagnozy szczególnie ważna jest znajomość biologii patogenów ( miejsce zimowania, warunki zakażania, roczna liczba pokoleń). Bo jeśli nie wiadomo jaki to szkodnik, nie można podjąć skutecznych kroków.

 Do prawidłowej diagnozy jest zawsze potrzebna ocena warunków siedliskowych [ siedlisko to nieożywione elementy ekosystemu tj. miejsce (ukształtowanie terenu, ekspozycja i wielkość powierzchni biologicznie czynnej itp.) wraz z czynnikami glebowymi (skład granulometryczny, chemizm, uwilgotnienie itd.), klimatycznymi (np. rozkład opadów) i wielu innych ]  oraz znajomość otoczenia „pacjenta” ( pamiętajcie, że nie da się tego ocenić na podstawie przesyłanych zdjęć ).

Jeśli zauważyliście, że Wasze ulubione drzewa i krzewy mają objawy chorobowe bądź stwierdzacie obecność niepokojących owadów, to zapraszamy do kontaktu z Biegłym Rzeczoznawcą w zakresie dendrologii, ochrony i uprawy drzew. Podczas oględzin poddamy wszystko wnikliwej obserwacji i ocenie, znajdziemy przyczyny problemów zdrowotnych, zidentyfikujemy szkodniki i zdiagnozujemy choroby. Po konsultacji dendrologicznej otrzymacie Państwo ofertę na realizację zaleceń.
Obsługiwane miejscowości: Warszawa, Konstancin, Grodzisk Mazowiecki, Pruszków, Piaseczno i wiele innych.

Do kompleksowych zabiegów dla drzew należą także czynności mające na celu poprawę bezpieczeństwa i kondycji roślin:

Cięcia techniczne i cięcia korygujące kształt drzew:

Cięcia techniczne drzew mają na celu redukcję konarów zagrażających ludziom, budynkom, liniom energetycznym, urządzeniom technicznym itp.
Cięcia korygujące kształt mają na celu zmniejszenie oporów na wiatr co pomaga poprawić bezpieczeństwo drzewa i zmniejsza ryzyko utraty statyki oraz zapewnia, że światło dochodzi do określonych poziomów drzewa. Dodatkowo takie cięcia redukują masę drzew i obniżają środek ciężkości.

Cięcia sanitarne drzew (dział: leczenie drzew i krzewów)

Mają na celu usunięcie 100 % martwych i porażonych części roślin ( gałęzi i drobnych gałązek za pomocą sekatora ogrodniczego, a także martwych szyszek ) oraz jemioły, aby zmniejszyć potencjał infekcyjny patogenów i ograniczyć rozwój chorób drzew i krzewów oraz zwiększyć efektywność opryskiwań przeciwko grzybom i szkodnikom. Poprawa warunków siedliskowych i skojarzenie powyższych działań pozwalają na efektywne leczenie i poprawę stanu zdrowotnego drzew i krzewów.

Zabezpieczenia mechaniczne (dział: leczenie drzew i krzewów)

Zakładanie wiązań na drzewach, wprowadzanie podpór konarów zagrożonych wyłamaniem, które mają na celu utrzymanie struktury drzewa do momentu wyleczenia, wzmocnienia drzewa lub na stałe.

Zabezpieczenie ubytków drzew (dział: leczenie drzew i krzewów)

Pamiętajcie, żeby na własną rękę nie majstrować przy ubytkach - nieprawidłowe zabezpieczanie ran, dziupli, kominów, prowadzi do ich powiększania i pogarszania się stanu drzew. Podczas oględzin Certyfikowany Inspektor Drzew rozwieje Państwa wątpliwości.

Nawadnianie i napowietrzanie systemów korzeniowych drzew (dział: leczenie drzew i krzewów)

Zwalczanie szkodników i chorób grzybowych drzew i krzewów (dział: leczenie drzew i krzewów)

Kompleksowe zabiegi pielęgnacyjne i lecznicze drzew na terenach zabytkowych i objętych ochroną konserwatorską oraz pomników przyrody (dział: leczenie drzew i krzewów)

Co nas wyróżnia?


30 lat doswiadczenia
Wykwalifikowana kadra
Specjalistyczne uprawnienia
Profesjonalne doradztwo