Skip to main content

Tel.: 504 091 797. Godziny pracy: pn - pt 7:00-17:00, sobota i niedziela: nieczynne

Wycinka drzew

Wycinka drzew

Wycinka drzew podlega ścisłym regulacjom prawnym. Gospodarka leśna oraz gospodarka drzewostanem określają, jakie kary zostaną nałożone na osoby, które wytną drzewa bez zezwolenia, a także podają, jakie drzewa nie wymagają zezwolenia na wycinkę.

Kiedy wycinka drzew nie jest regulowana prawnie?

Nie musimy składać wniosku o zezwolenia do urzędu gminy lub urzędu miasta, gdy drzewa, które zamierzamy wyciąć, spełniają następujące warunki:

 • wycinanie drzew owocowych na posesjach, które nie graniczą z zabytkami wpisanymi do rejestru zabytków, lub nie należą i nie graniczą z obszarem parku narodowego i rezerwatu przyrody;
 • wycinanie drzew w lasach;
 • wycinanie drzew na plantacjach drzew oraz w szkółkach;
 • usuwanie drzew znajdujących się między brzegiem a wałem przeciwpowodziowym, lub znajdujących się na terenie wysokiego brzegu, który jednocześnie jest wałem przeciwpowodziowym;
 • usuwanie drzew utrudniających komunikację lub stwarzających niebezpieczeństwo- tworzenie się zasp, ograniczanie widoczności, utrudnianie użytkowania pojazdów i urządzeń kolejowych;
 • usuwanie drzew w związku z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych;
 • usuwanie drzew związane z działalnością ogrodów zoologicznych lub ogrodów botanicznych.

Co należy zawrzeć we wniosku o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew (Piaseczno)?

Zezwolenie na wycinkę drzew wydawane jest przez prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Wniosek należy składać w urzędzie miasta lub urzędzie gminy. Wniosek o wycinkę drzew powinien zawierać następujące informacje:

 • podstawowe dane właściciela działki lub właściciela urządzeń, które służą do doprowadzania mediów (jeżeli drzewa zagrażają urządzeniom). W skład danych wchodzi: imię, nazwisko, adres;
 • dokument stwierdzający posiadanie nieruchomości (np. wpis do księgi wieczystej);
 • nazwa gatunku drzewa;
 • przeznaczenie terenu, na którym rośnie drzewo;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 5 cm i 130 cm od powierzchni gruntu;
 • przyczyna wycinki;
 • termin planowanej wycinki;
 • rysunek lub mapa, na której zaznaczone jest drzewo lub drzewa do usunięcia oraz zaznaczone granice działki i obiekty budowlane.

Opłaty za wydanie pozwolenia na wycinkę drzew (Piaseczno)

Wydawanie pozwolenia na wycinkę drzew jest darmowe, jeżeli wycinka ma charakter prywatny. Jeżeli natomiast składamy wniosek o wycinkę drzew, która ma związek z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą, wówczas musimy uiścić stosowną opłatę. Im drzewo jest starsze i większe, tym opłata będzie większa. Opłata rośnie proporcjonalnie z każdym centymetrem obwodu pnia drzewa.

Opłaty można uniknąć, gdy zobowiążemy się przed urzędem do przesadzenia drzewa lub dokonania nasadzenia tego samego, lub wskazanego przez specjalistów z urzędu gatunku. Opłatę należy uiścić w urzędzie do 14 dni od daty finalnego wydania pozwolenia przez odpowiedzialny organ.

W przypadku drzew, które posiadają kilka pni, pod uwagę bierze się obwód największego pnia oraz sumuje się z nim połowę obwodów pozostałych pni. W ten sposób nalicza się należną kwotę za wydanie pozwolenia. Jeżeli drzewo ma jeden pień, wówczas mierzy się jego obwód bezpośrednio pod koroną (dotyczy to drzew o wysokości pnia do 130 cm). Stawkę w stosunku do drzew o wysokości powyżej 130 cm nalicza się, mierząc obwód na wysokości 130 cm od gruntu.

Co nas wyróżnia?


30 lat doswiadczenia
Wykwalifikowana kadra
Specjalistyczne uprawnienia
Profesjonalne doradztwo