Skip to main content

Tel.: 504 091 797. Godziny pracy: pn - pt 7:00-17:00, sobota i niedziela: nieczynne

Gospodarka leśna i gospodarka drzewostanem

Gospodarka leśna i gospodarka drzewostanem

Gospodarka leśna to jedna z odnóg gospodarki narodowej, od której zależy gospodarowanie, utrzymanie i funkcjonowanie lasów w Polsce. Poza tym gospodarka leśna dotyczy zasobów leśnych oraz zwierzyny leśnej.

Jaką podstawę prawną posiada gospodarka leśna i gospodarka drzewostanem?

Odpowiednie warunki i założenia gospodarki leśnej określa Ustawa o lasach. Poza tym podstawę prawną stanowi polityka leśna państwa, zalecenia konwencji międzynarodowych oraz ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju. Poza tym podczas gospodarowania drzewostanem w Polsce możemy podpierać się założeniami i przepisami Ustawy o ochronie przyrody.
Gospodarka leśna i drzewostanem opiera się na zasadach określonych w wyżej wymienionych dokumentach.

Podstawowymi zasadami gospodarki leśnej i drzewostanem są:

  • trwałość utrzymania lasów
  • zrównoważone wykorzystywanie wszystkich funkcji lasów
  • powiększanie zasobów leśnych
  • powszechna ochrona lasów

Ogólna charakterystyka gospodarki leśnej i gospodarki drzewostanem

Lesistość (powierzchnia lasów w Polsce) wynosi mniej niż 30% wszystkich terenów w kraju. Gospodarka leśna i drzewostanem w naszym kraju skupia się na ograniczeniu lub eliminacji jednej z bardziej negatywnych cech lasów - małej różnorodności gatunkowej. Sprawia to, że drzewa w polskich lasach podatne są na choroby wywołane szkodnikami oraz zanieczyszczeniami powietrza. W lasach państwowych, które stanowią w Polsce zdecydowaną większość, wykorzystuje się wszystkie funkcje lasów - pozyskiwanie surowca, hodowla lasów, a także łowiectwo i zarządzanie stanem zwierząt leśnych.

  • Pozyskiwanie surowców

Gospodarka drzewostanem decyduje o możliwości wycinki i pozyskiwania surowców, a także to ona określa szacowaną wartość surowców (drewna i produktów ubocznych) znajdujących się w lesie. W lasach prowadzi się wyrąb drewna tartacznego oraz małowymiarowego. Poza tym gospodarka drzewostanem i gospodarka leśna określają pozyskiwanie innych surowców- owoców leśnych, żywicy, kory, choinek, czy nasion.

  • Ochrona lasu

Odpowiednia ochrona lasu to klucz do jego poprawnej kondycji. Gospodarka drzewostanem na konkretnych terenach, do których przynależą lasy, określa leczenie lub wyrąb drzew chorych, usuwanie zniszczonych drzew, czy dodatkową ochronę parków narodowych i krajobrazowych przed działalnością ludzką i przemysłową.

  • Hodowanie lasu

Hodowanie lasów również regulowane jest przez przepisy gospodarki leśnej i drzewostanem. Hodowla drzew polega na sadzeniu konkretnych typów i gatunków roślin na wybranych terenach- zalesianie terenów. W Polsce możemy wyróżnić bory mieszane, bory, olsy oraz łęgi.

Jak odnaleźć się w gąszczu przepisów przy gospodarowaniu drzewostanem?

Inwestycje na terenach leśnych lub miejscach występowania parków narodowych konfrontują się z dużą ilością przepisów, zapisów i regulacji prawnych. W przypadku inwestowania na tego typu terenach warto skorzystać z usług profesjonalnych firm zajmujących się gospodarowaniem drzewostanem i znających się na funkcjonowaniu polskiej gospodarki leśnej. Stawiając na naszą firmę, uzyskują Państwo pomoc profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w branży.

Co nas wyróżnia?


30 lat doswiadczenia
Wykwalifikowana kadra
Specjalistyczne uprawnienia
Profesjonalne doradztwo