Skip to main content

Tel.: 504 091 797. Godziny pracy: pn - pt 7:00-17:00, sobota i niedziela: nieczynne

Leśnik, ekspert ds. drzew

Leśnik, ekspert ds. drzew

Ekspert ds. drzew potocznie: leśnik z Warszawy to osoba, która zajmuje się zarządzaniem lasami, prowadzeniem gospodarki leśnej.

Ekspert ds. drzew dysponuje techniczną wiedzą pozwalającą na diagnozowanie drzew, projektowanie systemów zarządzania drzewostanem.

Bardzo ważnym czynnikiem zapewniającym właściwą ochroną zadrzewień, są zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów. W celu uzyskania uzyskania pozwolenia należy przygotować komplet dokumentów i złożyć do odpowiedniego urzędu, po czym uzyskamy decyzję wydawaną przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

W czym może pomóc leśnik, ekspert ds. drzew?

Wydanie decyzji zostaje rozpoczęte na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia. We wniosku należy umieścić informacje takie jak:

  • dane osoby składającej wniosek i właściciela nieruchomości,
  • akt własności nieruchomości,
  • nazwę gatunku drzewa, krzewu,
  • należy dokonać pomiarów pnia drzewa,
  • należy wskazać przeznaczenie terenu,
  • powody usunięcia drzewa lub krzewu,
  • wielkość powierzchni z jakiej usuwamy drzewa i krzewy.

Do wniosku należy dołączyć rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości, a w przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, także zgodę właściciela na usunięcie drzewa lub krzewu.

Nie każdy dysponuje wiedzą taką jak leśnik, ekspert ds. drzew w celu odpowiedniego skompletowania i przygotowania dokumentów.

Co nas wyróżnia?


30 lat doswiadczenia
Wykwalifikowana kadra
Specjalistyczne uprawnienia
Profesjonalne doradztwo