Skip to main content

Tel.: 504 091 797. Godziny pracy: pn - pt 7:00-17:00, sobota i niedziela: nieczynne

Wycinka drzew wniosek

Wycinka drzew wniosek

Nie wiesz, co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew lub krzewów? Urzędy miasta lub gminy z reguły posiadają swoje własne wzory oraz zalecenia, co powinno znaleźć się we wniosku o wydanie pozwolenia oraz jakie załączniki powinniśmy umieścić w dokumencie.
Najlepiej poszukać informacji na stronie gminy lub miasta, do którego należy teren, na którym znajduje się drzewo lub krzew do usunięcia. Jeżeli na nie możesz znaleźć informacji, spróbuj skontaktować się drogą telefoniczną lub e-mailową z urzędem. Jeśli instytucja nie posiada konkretnego wzoru wniosku o wycinkę, warto wiedzieć, jak taki wniosek skomponować.

Poniżej podamy garść porad, jak powinien wyglądać wniosek. Wycinka drzew i krzewów to regulowane prawnie działanie. W przypadku braku odpowiedniego zezwolenia możemy zapłacić spore kary. Warto wiedzieć więc, na wycinkę, jakich drzew i krzewów wymagane jest zezwolenie.

Wycinka drzew wniosek - jakie informacje zawrzeć w dokumencie?

We wniosku muszą znaleźć się takie informacje jak:

  • Dokładne dane właściciela terenu- nie zapominajmy o danych lokalizacyjnych;
  • Akt notarialny, numer księgi wieczystej lub inny tytuł prawny do nieruchomości;
  • Przeznaczenie nieruchomości;
  • Powierzchnię zajmowaną przez krzewy kwalifikujące się do wycinki;
  • Obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm od powierzchni gruntu;
  • Termin planowanej wycinki;
  • Powód wycinki;
  • Szkic, rysunek lub mapa z zaznaczonymi kluczowymi miejscami- lokalizacja drzewa lub powierzchni drzew, określenie granic działki oraz najbliższych budynków.

Wycinka wniosek - gdzie składać?

Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów, które wymagają tego dokumentu, należy składać w urzędzie gminy lub urzędzie miasta w wydziale ochrony środowiska. Wniosek jest adresowany do prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Jeżeli natomiast chcemy wyciąć roślinę znajdującą się na terenie wpisanym do rejestru zabytków, na terenie parku narodowego lub terenach zieleni chronionych prawnie, musimy skierować wniosek do regionalnego dyrektora ochrony środowiska, dyrektora parku narodowego lub do wojewódzkiego konserwatora zabytków.

Wycinka wniosek - jakie są opłaty?

Za skierowanie wniosku, a także pozwolenia, urząd nie pobiera żadnej opłaty. Wyjątek stanowi wydanie pozwolenia na wniosek usunięcia drzew lub krzewów z powodów o charakterze działalności gospodarczej- wycinka ze względów na założenie firmowego parkingu, poszerzenie magazynu itp.

Po wpłynięciu wniosku, o jego zatwierdzeniu decyduje wizyta urzędnika, który samodzielnie dokonuje weryfikacji podanych we wniosku danych oraz ocenia, czy drzewo lub krzew może być wycięte, oraz czy w zamian za usunięte drzewo lub krzew będziemy musieli dokonać nowego, rekompensującego nasadzenia, lub przesadzić roślinę w inne miejsce.

Co nas wyróżnia?


30 lat doswiadczenia
Wykwalifikowana kadra
Specjalistyczne uprawnienia
Profesjonalne doradztwo