Skip to main content

Tel.: 504 091 797. Godziny pracy: pn - pt 7:00-17:00, sobota i niedziela: nieczynne

Usługi leśne mazowieckie

Usługi leśne mazowieckie

W ramach usług leśnych wchodzi wiele działań, mających na celu gospodarowanie drzewami, ich pielęgnacje, wycinkę, pozyskiwanie drewna, hodowla drzew i lasów oraz ich ochrona, a także sadzenie drzew. W artykule pokrótce omówimy każdą z wymienionych usług leśnych.

Usługi leśne - Wycinka drzew

Wycinka drzew regulowana jest prawnie. Aby móc wyciąć drzewo nawet na prywatnej posesji, potrzebne jest zezwolenie odpowiednich władz. Wniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę możemy składać w starostwie, urzędzie gminy lub urzędzie miasta.
Wycinka drzew to jeden z procesów, który wchodzi w skład gospodarki drzewostanem. Najczęściej wycina się drzewa zagrażające zdrowiu i życiu ludzi, utrudniające komunikację, czy przeszkadzające infrastrukturze (prowadzenie linii energetycznych czy linii telefonicznych).

Usługi leśne - Pozyskiwanie drewna

Pozyskiwanie drewna to działanie, które wynika bezpośrednio z wyrębu oraz wycinki lasów i drzew. Drewno pozyskiwane z przeznaczonych do tego celu plantacji lub obszarów, możemy podzielić na drewno tartaczne oraz drewno małowymiarowe, nadające się na opał.
Warto nadmienić, że z lasów pozyskuje się również korę drzew, grzyby i owoce leśne, żołędzie, zarodniki, nasiona roślin oraz żywicę.

Usługi leśne - Hodowla drzew

Hodowanie drzew również wchodzi w skład procesów związanych z gospodarką drzewostanem i gospodarką leśną. Hoduje się drzewa owocowe, iglaste i liściaste. Hodowlą drzew zwykle zajmują się szkółki drzew i krzewów.

Usługi leśne - Ochrona drzew i lasów

W ramach ochrony drzew i lasów stosuje się ich leczenie oraz prewencyjne zapobieganie chorobom. Możemy tu wymienić wykonywanie cięć korygujących i pielęgnacyjnych, a także usuwanie obumarłych lub zainfekowanych chorobą pędów i gałęzi.
Do działań ochronnych możemy zaliczyć również usuwanie zniszczonych elementów drzew, które zostały uszkodzone przez czynniki i warunki atmosferyczne, a także działalność człowieka i zdarzenia losowe.

Usługi leśne - Sadzenie drzew

Do usług leśnych możemy również zaliczyć dokonywanie nasadzeń regulowanych prawnie lub zlecanych. Najczęściej sadzi się drzewa pochodzące ze szkółek.

Jakie urządzenia pomagają świadczyć usługi leśne?

Firmy zajmujące się pielęgnacją, ochroną, hodowlą czy wycinką drzew lub pozyskiwaniem surowców, stawiają na profesjonalny sprzęt renomowanych firm. Aby móc świadczyć tego typu usługi, niezbędne będzie korzystanie z rozdrabniaczy i frezarek do pni, które umożliwią sprawne usunięcie pozostałości po wycinkach. Przyda się również rozdrabniacz do gałęzi oraz odpadów drewnianych, który zamienia pozostałości po wycinkach i kontrolnych cięciach w biomasę.
Innym ważnym urządzeniem jest mulczer leśny, która pozwala sprawnie przygotowywać glebę pod zalesienie. Urządzenie o nazwie forwarder pozwoli z kolei zrywać drewno i podwozić surowiec. Harvester z kolei umożliwia precyzyjne wycinanie drzew w każdej kategorii cięć.
Do listy urządzeń możemy zaliczyć również podnośniki, ciągniki rolnicze, wszelkiego rodzaju urządzenia ręczne, piły spalinowe czy drzewołazy. Świadczenie kompleksowych usług leśnych wymaga wyposażenia się w pokaźny asortyment urządzeń.

Co nas wyróżnia?


30 lat doswiadczenia
Wykwalifikowana kadra
Specjalistyczne uprawnienia
Profesjonalne doradztwo